Αυτοεξέταση!

Μαθαίνουμε για την αυτοεξέταση στον άντρα! Όρχεις 🥚🥚
➡️Εξετάζομαστε κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα χλιαρό μπάνιο όταν το όσχεο (σακουλάκι) είναι χαλαρό
➡️Μαθαίνουμε να ψηλαφούμε τον όρχι, την επιδιδυμίδα, το σπερματικό πόρο
➡️Ελέγχουμε για σκληρά σημεία, διογκώσεις, επώδυνα σημεία, αλλαγές σε σχέση με προηγούμενη εξέταση
➡️Σε οποιοδήποτε εύρημα, απευθυνόμαστε στο γιατρό μας
Μαθαίνουμε για την αυτοεξέταση στον άντρα! Σπέρμα 💦💦
➡️Όγκος: δεν πρέπει να είναι μικρότερος από αυτόν ενός φουντουκιού ή μεγαλύτερος από αυτόν ενός κερασιού.
➡️Χρώμα και σύσταση: δεν πρέπει να είναι διάφανο, κόκκινο ή καφέ και δεν πρέπει να περιέχει ζελεδάκια που να μη διαλύονται εντός 30 λεπτών.
➡️Ιξώδες: το σπέρμα δεν πρέπει να είναι υδαρές σαν νερό αλλά ούτε και πιο παχύρευστο από μέλι.
➡️Δεν πρέπει να υπάρχει πόνος, κάψιμο ή ενόχληση κατά την εκσπερμάτιση.