Τι είναι τα κρουστικά κύματα;

Ενδείξεις

Τα κρουστικά κύματα είναι μια μέθοδος που απευθύνεται στους άντρες με στυτική δυσλειτουργία οργανικής αιτιολογίας και με χρόνια προστατίτιδα μη βακτηριακής αιτιολογίας αλλά και σε άντρες με επίκτητη κάμψη πέους (νόσος Peyronie). Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η σωστή διάγνωση ώστε να τεθεί η κατάλληλη ένδειξη και η μέθοδος να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Σε σχέση με τις δύο αυτές ενδείξεις, για τη στυτική δυσλειτουργία τα κρουστικά κύματα αποτελούν την πρώτης γραμμής αντιμετώπιση της πάθησης ενώ για τη χρόνια προστατίτιδα, αποτελούν τη μοναδική τεκμηριωμένη ιατρική αντιμετώπιση.

Μέθοδος

Τα κρουστικά κύματα ουσιαστικά αποδίδουν ενέργεια μέσα στον ιστό που στοχεύουν. Στην περίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας, αποσκοπούν στην αναδόμηση του στυτικού ιστού και τη νεοαγγείωση του πέους με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του αγγειακού προβλήματος. αντίστοιχα, στη νόσο Peyronie, o ο στόχος των κρουστικών κυμάτων είναι η αύξηση της αιμάτωσης άρα και της προσφοράς οξυγόνου στο στυτικό ιστό, ώστε να καταπολεμηθεί η φλεγμονώδης διεργασία. Στην περίπτωση της χρόνιας προστατίτιδας, τα κρουστικά κύματα προσβλέπουν στην ενεργοποίηση των ενδογενών μηχανισμών του οργανισμού για την καταπολέμηση της άσηπτης φλεγμονής και την τροποποίηση του τρόπου αντίληψης των συμπτωμάτων της πάθησης από τον προστάτη ώστε να αμβλύνεται ο πόνος και η συμπτωματολογία.

Αποτελέσματα

Η αποτελεσματικότητα των κρουστικών κυμάτων είναι αποδεδειγμένη. Στην περίπτωση της στυτικής δυσλειτουργίας, η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην αποδέσμευση ενός άντρα από τα φάρμακα για τη στύση ή να βοηθήσει άντρες που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή να ανταποκριθούν επιτυχώς. Στη νόσο Peyronie, τα κρουστικά κύματα σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή και φυσικοθεραπεία, είναι σε θέση ειδικά σε πρώιμες περιπτώσεις να αντιστρέψουν την κατάσταση και να οδηγήσουν σε λύση της πάθησης. Σε σχέση με τη χρόνια προστατίτιδα, τα κρουστικά κύματα είναι σε θέση να ανακουφίσουν έναν άντρα από τα συμπτώματα, με ή χωρίς συνοδά φάρμακα κατά περίπτωση, δίνοντας λύση σε ένα τεράστιο και δυσεπίλυτο μέχρι στιγμής ιατρικό πρόβλημα.

Ασφάλεια

Τα κρουστικά κύματα αποτελούν μια μέθοδο εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη. Η κάθε συνεδρία κρατάει από λίγα λεπτά έως μισή ώρα, διάρκεια κατά την οποία ο ασθενής βρίσκεται ξαπλωμένος σε μια άνετη θέση. Δεν έχει καμία παρενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια και δεν αλληλεπτιδρά με οποιαδήποτε αγωγή μπορεί να λαμβάνει ο ασθενής. Συνολικά, ο ασθενής δε χρειάζεται να τροποποιήσει ή να διακόψει τυχόν αγωγή που λαμβάνει για χρόνια προβλήματα και μετά τις συνεδρίες μπορεί άμεσα να επανέλθει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Συγκριτικά

Σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις για τις προαναφερθείσες παθήσεις, τα κρουστικά κύματα υπερέχουν σε κάθε επίπεδο. Αναφορικά με τη στυτική δυσλειτουργία, η επιλογή των χαπιών για τη στύση ή των ενδοπεϊκών ενέσεων, αποτελούν μια συμπτωματική αντιμετώπιση. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα που είναι η απώλεια της στύσης και όχι την αιτία του προβλήματος που είναι η αγγειακή ανεπάρκεια. Αντίστοιχα, στη νόσο Peyronie, η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση ενώ οι μέχρι τώρα φαρμακευτικές θεραπείες έχουν σαφώς αποδείξει την αναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκειά τους. Τέλος, σε σχέση με τη χρόνια προστατίτιτα, αγωγές με μαλάξεις ή με πολύπλοκα και μακροχρόνια αντιβιοτικά σχήματα αποτελούν μεθόδους αμφισβητήσιμες έως και επικίνδυνες.

κρουστικά κύματα αποτελούν τη μοναδική θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργίααγγειακής αιτιολογίας με επιστημονική εγκυρότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στο feMALE med, συνδυάζουμε τον πλέον έγκυρο εξοπλισμό με την τήρηση των τελευταίων πρωτοκόλλων. Η εξατομίκευση στην αντιμετώπιση σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Γνωρίστε τα κρουστικά κύματα.”

Τι πρέπει να γνωρίζω για τη διαδικασια;

A

Ο γιατρός σας θα μελετήσει το ιστορικό σας και θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις που κρίνει απαραίτητες (υπερηχογράφημα, κυστεοσκόπηση, ουροροομετρία, κλινική εξέταση, καλλιέργειες) για να ολοκληρωθεί η εκτίμηση. Επίσης θα αξιολογήσει τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε και συνοδά προβλήματα υγείας. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να τεθεί η σωστή ένδειξη για τα κρουστικά κύματα και να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες κλινικες πληροφορίες για μια επιτυχημένη έκβαση.

A

Εάν ο γιατρός σας το κρίνει, μπορείτε να ξεκινήσετε τα κρουστικά κύματα ακόμη και άμεσα. Δε χρειάζεται καμία προετοιμασία. Θα ενημερωθείτε πλήρως για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, για το χρόνο επίτευξης των αποτελεσμάτων αλλά και για τον τρόπο διατήρησης των αποτελεσμάτων αυτών. Συχνά απαιτείται και η χρήση συμπληρωματικής αγωγής ή και φυσικοθεραπείας κατά περίπτωση ώστε να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα.

A

Θα οργανώσετε τις συνεδριες των κρουστικών κυμάτων ανάλογα με το δικό σας πρόγραμμα. Οι συνεδρίες μπορούν να γίνονται 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Οι συνεδρίες είναι ανώδυνες, διαρκούν πολύ λίγο και άμεσα μπορείτε να επιστρέψετε στο πρόγραμμά σας.

A

Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος ο γιατρός σας θα αξιολογεί την πρόοδό σας και το πρόγραμμα των επανεκτιμήσεων. Τα κρουστικά κύματα είναι μια μέθοδος χωρίς παρενέργειες και επιπλοκές. Παράλληλα, είναι μια μέθοδος δοσοεξαρτώμενη: όσο περισσότερες συνεδρίες πραγματοποιηθούν, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα και μετά το τέλος της θεραπείας να προγραμματίζονται επαναληπτικές συνεδρίες ώστε να συντηρείται το αποτέλεσμα.

Γιώργος Ε. Κουσουρνάς, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Ρόδος

Ακολουθήστε μας

Copyright: Giorgos Kousournas, 2019