Χρόνια προστατίτιδα

Η προστατίτιδα είναι ένας πολύ κοινός και γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να τις περιπτώσεις φλεγμονής του προστάτη αδένα. Σε γενικές γραμμές, οι φλεγμονές αυτές αποτελούν μια πολύ συχνή κατάσταση για τους άνδρες όλων των ηλικιών. Η προστατίτιδα είναι η συχνότερη ουρολογική πάθηση σε άνδρες κάτω των 50 ετών και η τρίτη συχνότερη σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας.

Με τον όρο φλεγμονή, δεν αναφερόμαστε πάντα σε ένα μικροβιακό παράγοντα. Γνωρίζουμε σήμερα ότι ένα μεγάλο τμήμα της κλινικής οντότητας που ονομάζεται προστατίτιδα, οφείλεται σε μικροοργανισμούς μου εισέρχονται μέσα στο ουροποιητικό, προκαλώντας οξείες η χρόνιες λοιμώξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η εμπειρική αντιβιοτική αγωγή, η απομόνωση του παθογόνου μικροοργανισμού και η στοχευμένη τροποποίηση των φαρμάκων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζουμε κλινικές καταστάσεις με συμπτωματολογία που παραπέμπει στις καταστάσεις αυτές, όπου δεν ανευρίσκεται παθογόνο αίτιο. Στις περιπτώσεις αυτές, συνηθίζεται να μιλάμε για χρόνιες μη βακτηριακές προστατίτιδες ή σύνδρομα προστατικού πόνου ή πυελικού άλγους.

Η συμπτωματολογία της χρόνια προστατίτιδας είναι ευρύτατη, είτε οφείλεται σε κάποιο μικροοργανισμό, είτε όχι. Συχνά οι ασθενείς παραπονούνται για πόνο, βάρος ή τράβηγμα στην περιοχή του πρωκτού, των όρχεων, του περινέου ή χαμηλά στην κοιλιά. Παράλληλα, μπορεί να συνυπάρχουν συμπτώματα από την ούρηση, όπως συχνουρία, πόνος κατά την ούρηση, επιτακτικότητα και αίσθημα ατελούς κένωσης. Τέλος, συχνά συναντάμε και σεξουαλικές διαταραχές, όπως πόνο κατά την επαφή ή την εκσπερμάτιση, πρόωρη εκσπερμάτιση και μειωμένη ερωτική επιθυμία.

Η χρόνια προστατίτιδα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του άνδρα, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου οι επαναλαμβανόμενες φαρμακευτικές αγωγές αποτυγχάνουν να λύσουν το πρόβλημα. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, η στόχευση χρειάζεται να είναι περισσότερο ευρεία, ενώ η συνεργασία γιατρού και ασθενούς πρέπει να είναι στενή ώστε να οριοθετηθούν οι στόχοι και να υπάρχουν ρεαλιστικές και βιώσιμες προσδοκίες.

Η χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα, ή χρόνιος πυελικός πόνος, είναι μια πολύπλοκη οντότητα ουσιαστικά άγνωστης αιτιολογίας, της οποίας η διάγνωση βασίζεται στον αποκλεισμό συναφών καταστάσεων. Τόσο η διάγνωση, όσο και η θεραπεία εμφανίζουν δυσκολίες. Η αντιμετώπιση πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξατομικεύεται. Εκτός από τα αντιβιοτικά, που μικρή θέση έχουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, άλλες κατηγορίες φαρμάκων, η φυσικοθεραπεία, η συμβουλευτική, φυτικά σκευάσματα, αγωγή πόνου και πολλά άλλα, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα, η εφαρμογή των κρουστικών κυμάτων χαμηλής έντασης στην προστατίτιδα, έχει να επιδείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, με αναφορές για άμεση ανακούφιση ακόμα και από την πρώτη συνεδρία. Η αποτελεσματικότητα των κρουστικών κυμάτων βασίζεται στην ενεργοποίηση των φυσιολογικών μηχανισμών του ίδιου του οργανισμού για την καταπολέμηση της φλεγμονής, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνσή του με φαρμακευτικές ουσίες.